مرغ

گوشت مرغ منبع بسیار خوبی از ویتامین B3 و B6 است.

B3ضد سرطان است و DNA به این ویتامین نیاز دارد. مصرف 120 گرم گوشت مرغ حدود 72 درصد نیاز بدن به این ویتامین را برآوده می سازد. 

B6 در واکنش های سوخت و ساز بدن نقش دارد و این ویتامین برای تجزیه و ترکیب کربوهیدرات های بدن ضروری می باشد. 120 گرم گوشت مرغ حدود 32درصد از نیاز بدن به این ویتامین را برطرف می سازد.