فیله ممتاز گوسفندی 1 کیلوگرمی
کد کالا: ps-1096

این محصول از سطح زیرین مهره های کمر و دنباله ی آن تا سطح پایینی استخوان لگن گوسفند تهیه می شود.

وزن محصول : 1000 گرم

شرایط نگهداری : به صورت تازه 48 ساعت در دمای 0 الی 4 درجه سانتی گراد، پس از انجماد 9 ماه در دمای 18- درجه سانتی گراد