اطلاعات عمومی
گوشت گوسفند اصولا نرم تر و لطیف تر از گوشت گوساله است و چربی بیشتری دارد، ولی گوشت گوساله مقدار چربی کمتر و گوشت بیشتری دارد. 
در گوشت گوساله و گوسفند هر قسمت از عضلات حیوان که فعالیت بیشتری دارد، خوش طعم تر است ولی هر قسمت که کمتر به حرکت افتاده باشد، نرم تر است. در کل قسمت های پر حرکت برای آب پز کردن و قسمت های کم حرکت برای کباب و استیک مناسب تر است. 
گوشتی که قرمز کمرنگ و استخوان اطراف آن متمایل به صورتی و چربی آن سفید باشد، گوشت حیوان جوان است، چربی کمتری دارد و نرم و آبدار می باشد. گوشت قرمز پررنگ با چربی به رنگ زرد مایل به خاکستری متعلق به حیوان پیر است. مواد مغذی استخوان حیوان پیر بیشتر از حیوان جوان است. 
گوشت مرغ بسیار آسیب پذیر است، به همین دلیل محل خوبی برای رشد باکتری هاست. گوشت مرغ خام نباید بیش از دو روز در یخچال نگهداری شود. برای ذوب کردن یخ مرغ قبل از پخت هرگز آن را در دمای معمولی نگذارید، بلکه از شب قبل در یخچال قرار دهید تا به تدریج آب شود. در صورتی که در منزل ماکروفر دارید، بهترین راه ذوب یخ مرغ استفاده از درجه ذوب یخ ماکروفر است.